• Patronuje nam Św.Józef

    „Bóg, Ojczyzna, Praca" to napis, który wraz z wizerunkiem Św.Józefa zdobi sztandar ufundowany dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. 25 listopada 2008 r. odbyły się uroczystości nadania szkole imienia Św.Józefa - patrona pracy i rzemiosła oraz poświęcenia sztandaru. Poprzedziły je odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku szkoły oraz msza św. odprawiona w kościele pod wezwaniem Św.Kazimierza w Nowym Sączu.

    Szkoła została założona w 1993 roku, jej główną misją jest kształcenie dualne. Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczna na lekcjach, a praktyczną stronę poszczególnych specjalności poznają podczas zajęć w zakładach pracy i warsztatach rzemieślniczych. Nauka zawodu trwa 36 miesięcy, kończy się egzaminem oraz nadaniem tytułu czeladnika. Od wielu lat najliczniej wybierane specjalności to fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych,monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, elektryk. Uruchamianie poszczególnych kierunków uzależnione jest od aktualnego zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Obecnie w szkole uczy się 200 uczniów.

     

To warto zobaczyć

Dobrze zaprojektowana szkoła